מטה המאבק להצלת חבל עדולם עמוד בית תרומות בתקשורת עדכונים חורבן לאומי הפן הכלכלי פצלי שמן הפן החוקי English

      פצלי שמן בחבל עדולם – מהות מאבק


ארץ אבותינו מאויימת על ידי הפקת נפט מסלעים תת-קרקעיים באזור עדולם.

מקום כבר נבחר להפקת הניסוי לצורך בדיקה של הכדאיות הכלכלית (הפקת הניסוי לא נועדה לבדוק נזק סביבתי). האתר שנבחר נמצא בכרמים סמוך לפארק בריטניה, באזור שדה הקרב של דוד וגולית בעמק האלה.

הסיפור התחיל לפתע בדצמבר 2009 כאשר, בלי כל הודעה מוקדמת לתושבים, פעילות קידוח בחבל עדולם לבדיקת השטח לקראת הפקה של נפט מפצלי שמן בשיטה חדשה של קידוח, חציבה וחימום תת-קרקעי. אפילו קידוח החיפוש הפיץ ריח ורעש בעל שעות היממה, כולל שבת. קל וחומר הפקת הנפט שתבוא בקרוב!

השלב הבא הוא הפקת הניסוי, שתפעיל לראשונה טכנולוגית הפקה שמעלה סימני שאלה לגבי סיכונים הטמונים בה, סיכון שאף אומה בעולם כיום לא מוכנה לאשר!

ארה"ב, שבשטחה בוצעו ניסויים בודדים בעבר, לא אישרה עד כה הפקה בפועל, למרות שהניסוי כבר מתמשך על פני מספר שנים. הסיכון כולל בין השאר:

• סיכון בדרגה גבוהה לאוויר, לסביבה ולמי התהום, לבריאות הציבור, וכן לחי ולצומח. אין כיום התייחסות לניהול הסיכונים, לדרכים להתמודדות עם נזקים אפשריים (אם ניתן בכלל לתקנם) ולאחריות לנזקים.
• אין הערכת סיכונים בגין אירועים כגון בעירה תת-קרקעית של פצלי השמן בגלל התלקחות  (ספונטנית או בגין אירוע חיצוני) כמו שהיה בבור כריית פצלי השמן בדימונה, רעידות אדמה ועוד.
• הטכנולוגיה תצרוך כמויות עצומות של אנרגיה לצורך הפקה של נפט עתיר גופרית, ששינועו וזיקוקו ידרשו אנרגיה נוספת, כבישים חדשים ומשאיות בפטרקים ובכרמים.
• כדי לספק את האנרגיה הדרושה להפקת הנפט מפצלי שמן מתוכננת שריפת דלקים פוסיליים, תהליך שיגרום לפליטת גזי חממה ויעלה את כמות פליטות ה-CO2 של מדינת ישראל, וזאת בניגוד להתחייבויות בינלאומיות של המדינה.

סימני שאלה עצומים מרחפים מעל כל צעד ושעל בפרויקט זה שנתמך בכספים רבים של אנשים ידועי שם כמו רופרט מרדוך ודיק צ'ייני, והופך את מדינת ישראל לשדה ניסיונות של ממון זר. כבר היום עולות תהיות לגבי חוק הנפט מ-1953, שבכפוף לו נערכים הניסויים, וכן שאלות רבות לגבי העדר מנהל תקין.

רקע
ביולי 2008 קיבלה חברה ישראלית בבעלות אמריקאית, Israel Energy Initiatives – IEI, רישיון להפקת נפט מפצלי שמן בשטח של 238 אלף דונמים באזור שפלת יהודה ופארק עדולם. החברה נמצאת כעת בעיצומו של סקר גיאולוגי של השטח, כהכנה לניסוי הפקת נפט. בניסוי המתוכנן, יבוצעו קידוחים תת-קרקעיים לאורך קילומטרים, וחימום של פצלי השמן בתת הקרקע. הנפט הנמצא בסלע יתאדה וייאסף על פני הקרקע, שם יהפוך לנוזל ויישלח לזיקוק. הניסוי אמור להוות שלב בדרך להפקה מסחרית. טענות החברה הן כי תוכל להגיע להפקה מסחרית בכמות שתספק את כל תצרוכת הנפט של מדינת ישראל העומדת כעת על כ-300,000 חביות נפט ביום. מדובר בשיטה שאינה משמשת להפקה מסחרית של נפט בשום מקום בעולם.

יש תימוכין רבים לכך שפעילות זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך בהיקף עצום לאזור זה בפרט ולנכסים לאומיים של מדינה ישראל בכלל; מי תהום, זיהום אויר, פליטת גזי חממה, נזק בלתי הפיך לסביבה, לנכסי מורשת לאומיים ועוד.

מי אנחנו?
מטה המאבק "בשביל עדולם" מורכב מקבוצת פעילים הרואים בשמירה על האזור אינטרס לאומי חשוב לעתידה של מדינת ישראל. תחומי הפעילות כוללים, בין היתר, איסוף מידע מדעי לגבי שיטת ההפקה והסיכונים הכרוכים בה, מפגשים עם שרים וחברי כנסת, פעילות הסברתית בציבור וכל כלי אחר שיידרש לביטול סכנה לאומית זו או ניתובה לדרכים בטוחות ומבוקרות תוך שקיפות מלאה לכל האזרחים.

מה אנחנו דורשים?
1. עצירת כל הפעולות בשטח, גדולות כקטנות, עד לבחינה מקיפה של השלכותיהן וקביעה ברורה של סטנדרטים לביצוע, לפיקוח ולניהול סיכונים.
2. אנחנו דורשים בדיקת הפרויקט על פי חוק ומנהל תקין: בחינה לגבי תקינות ההליכים למתן ההיתר לפרויקט, בחינה של התאמת חוק הנפט הארכאי שעל בסיסו ניתן הרישיון לפעילות המוצעת, ונקיטת כל אמצעי הזהירות המקדמיים כדי לוודא שמהלך זה לא יהפוך לאסון הסביבתי הגדול ביותר שחוותה המדינה אי פעם.
3. אנו דורשים מרשויות המדינה לקבל חוות דעת מקצועיות, אובייקטיביות ובלתי תלויות, מלוות בהוכחות וממצאי אמת, לגבי הנזק הסביבתי הפוטנציאלי--לבריאות הציבור, למי התהום, לקרקע, לאוויר, לערכי הטבע והמורשת, לנוף, ולכלכלת תושבי האזור--לפני אישור פעולה בשטח.
4. אנו דורשים שקיפות ושיתוף הציבור בקבלת ההחלטות – הצגת תוכניות מפורטות להפקת הניסוי ולהפקה המסחרית, הגדרת סטנדרטים לבקרה, ניטור ופיקוח, הגדרת תחומי אחריות לפיקוח ולניהול סיכונים ומתן אפשרות לציבור להעלות התנגדויות לתוכניות דרך ועדות התכנון המחוזיות בהתאם להליכי חוק התכנון והבנייה. כל זאת כדי לאפשר צדק ציבורי בתהליך התכנון של הפרויקט.
5. אנו דורשים ערבויות כספיות הולמות מצד חברת IEI לצורך שיקום סביבתי של הנכסים הציבוריים שעלולים להיפגע מתעשיית הנפט ולטובת כל נזק אחר ישיר או עקיף שעשוי להיגרם מפעילותם זו, כולל באוויר, על פני הקרקע ומתחת לפני השטח.