מטה המאבק להצלת חבל עדולם עמוד בית תרומות בתקשורת עדכונים חורבן לאומי הפן הכלכלי פצלי שמן הפן החוקי English

      תרמו להצלת עדולם Help Save Adullam

מאבק אפקטיבי כולל פעילות שטח, שדולה פוליטית, הגעה למקבלי החלטות ולתקשורת עולה כסף רב. בניגוד ליזמים, משאבינו מוגבלים וניזונים מתרומות בלבד. מטה המאבק זקוק לתרומות כספיות למימון המאבק בתעשיית הנפט מפצלי השמן. 

כדי לתרום, נא לפנות לדני בובמן, 052-356-6045, dannybobman@gmail.com

An effective struggle requires activism, lobbying, and media relations -- these are expensive.

Unlike the oil companies, our resources are limited. Please consider donating to the fight to save Adullam.

To donate, please contact Danny Bobman, +972-52-356-6045, dannybobman@gmail.com