מטה המאבק להצלת חבל עדולם עמוד בית תרומות בתקשורת עדכונים חורבן לאומי הפן הכלכלי פצלי שמן הפן החוקי English

      הפן החוקי

הרישיון שקיבלה חברת IEI להפקת נפט באזור ניתן בכפוף לחוק הנפט התשי"ב-1952. לפי החוק, רישיון שכזה כולל זכות ייחודית לבצע קידוחי ניסיון ופיתוח בשטח הרישוי – ולהפיק ממנו נפט. הרישיון ניתן לשלוש שנים (עם אפשרות הארכה לשבע שנים), ומקנה זכות לקבלת חזקה לאחר הגעה לממצא מתאים בשטח הרישוי. החזקה ניתנת לשלושים שנה לפחות, עם אפשרות הארכה לעשרים שנים נוספות. הרישיון אינו רק לביצוע קידוחי ניסיון אלא לביצוע הפקה, שכן בעל רישיון שהגיע לתגלית בשטח הרישוי חייב להפיק נפט, בשקידה ראויה, כאילו היה בעל חזקה. בהתאם לכך, מתכננת החברה הפקת ניסוי שמטרתה להוכיח יכולת התכנות, ובכוונתה להמשיך לאחר מכן להפקה מסחרית בכמות שתספק, לטענתה, לפחות את כל תצרוכת הנפט של מדינת ישראל (300,000 חביות נפט ביום).

חוק הנפט קובע מסגרת זמנים להוכחת יכולת הפקה של נפט. הוכחת יכולת והעדר סיכונים מקנים, כאמור, זכות לקבלת חזקה על שטח לצורך הפקה מסחרית (אין פירוט מהם "סיכונים" לפי החוק). הפקת הניסוי מתוכננת תוך התחשבות בסד הזמנים שמכתיב החוק בלבד. בעוד שבקולוראדו, לדוגמה, נערכות הפקות ניסוי בקנה מידה קטן ולאורך שנים, הפקת הניסוי בארץ אמורה להסתיים תוך שלוש שנים בלבד. מעבר לכך – הפקת הניסוי מתוכננת להתבצע באזור השונה במאפייניו מהאזור המתוכנן להפקה מסחרית, ובטכנולוגיה שונה, וזאת כדי לאפשר הוכחת יכולת הפקה במהירות האפשרית ובמינימום הוצאות (מקור: סיכום פגישת תושבים עם ד"ר יובל ברטוב, הגיאולוג הראשי בחברה).

חוק הנפט משנת 1952 נועד לטפל  בהפקת נפט ניגר – כהגדרתו, ולא בהפקת נפט מפצלי שמן. חוקים הדנים בהפקת נפט בחו"ל, הפרידו הוראות חוק הדנות בפצלי שמן מההוראות הדנות בהפקת נפט. בישראל לעומת זאת, נעשה שימוש בחוק הנפט לצורך מתן רישיון ע"י הממונה על ענייני נפט במשרד התשתיות, בהליך מזורז, סמוי מעין הציבור, מבלי להיוועץ במשרדי ממשלה ומוסדות רלוונטיים .מתן הרישיון לחברת IEI לפי חוק הנפט מקנה לה לטענתה זכויות רחבות על השטח (לדוגמה: בניית מתקנים, שימוש במים, הפקעת שטחים), ללא שקיפות וללא אפשרות לביקורת ציבורית.

אנו סבורים שהיקף הנזק הסביבתי ופגיעה באלפי דונם אמורים להיות נדונים במוסדות התכנון של מדינת ישראל, במוסדות הרישוי, במשרד להגנת הסביבה ובגופים ממשלתיים וציבוריים אחרים, בהליך ציבורי שקוף – במקום שבו המועצה האזורית, תושבי האזור, וגופים נוספים יכולים להעלות התנגדויות לתוכנית. השימוש בחוק הנפט בהקשר זה הוא מופרז ולא מוצדק. מדובר, לפיכך, בשימוש פסול בחוק ארכאי משנת 1952, המאפשר לחברה להפיק נפט תוך עקיפת זכויות ציבוריות וללא התחשבות בבריאות תושבי האזור, ובסביבה.